Ένας υπολογιστής εκτός από προβλήματα στο λειτουργικό του σύστημα (windows) μπορεί να παρουσιάσει πρόβλημα στο hardware ( εσωτερικές πλακέτες), Εμείς αναλαβάνουμε:

  • Τη διάγνωση και επισκευή ή αντικατάσταση του hardware εφόσον κρίνεται απαραίτητο

  • Την παραμετροποίηση του hardware (επανεγκατάσταση των οδηγών όπου χρειάζεται)

  • Την ανίχνευση και τον καθαρισμό από ιούς & malware