Όλοι οι υπολογιστές κάποια στιγμή χρειάζονται επανεγκατάσταση του λειτουργικού τους συστήματος, είτε για αναβάθμιση σε νεότερη έκδοση, είτε λόγω κάποιου ιού, είτε λόγω υπερφόρτωσης. Εμείς αναλαμβάνουμε να επανεγκαταστήσουμε το λειτουργικό σύστημα  διατηρώντας τα αρχεία σας (backup)!